Turnusy rehabilitacyjne


 

 

Informacje ogólne

Rehabilitacja to proces, którego celem jest odzyskanie sprawności fizycznej oraz poprawa jakości życia. Znakomitym rozwiązaniem dla osób chorych są turnusy rehabilitacyjne, które umożliwiają nawiązanie kontaktów z osobami z podobnymi dysfunkcjami, ale także, a może przede wszystkim są szansą na integrację społeczną (polegającą na wspólnym aktywnym spędzaniu czasu pod opieką wykwalifikowanej kadry w postaci kierownika turnusu oraz rehabilitantów).

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Każdy zainteresowany spełniający kryterium dochodowe może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, w tym celu należy udać się do odpowiedniego dla miejsca zameldowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wysokość dofinansowania jest uzależniana jest od stopnia niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna sama wybiera odpowiednią dla siebie ofertę, ale musi pamiętać, że ośrodek, który wybierze musi być pozytywnie zweryfikowany przez odpowiedni Urząd Marszałkowski i wpisany do Rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych.

 Wszystkie przedstawione poniżej ośrodki posiadają aktualny wpis do rejestru a  Centru Wielspin  posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów nr  ważny OR/30/2/16 do 21/01/ 2019.

ORW Wągrowiec posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków nr  OD/30/1/16 ważny do 30/04/2016.

Wybierając się na turnus rehabilitacyjny prosimy o zabranie niezbędnej dokumentacji:

  • Dokumentacja medyczna
  • Informacja o stanie zdrowia sporządzona przez lekarza pierwszego kontaktu (druk do pobrania w "niezbędniku" na dole strony)
  • Orzeczenie o niepełnosprawności

"Niezbędnik" osoby wybierającej się na turnus znajdziesz tutaj

WIELSPIN Sp. z o.o. 
62-040 Puszczykowo, ul. Wysoka 8
tel. 61 830 14 34, fax. 61 848 66 34
e-mail: centrum@wielspin.pl

NIP 781-18-73-010, KRS 396932
Konto bankowe nr:
78 1140 1124 0000 4200 4800 1001
mBank O/Poznań

OR/30/2/16

OD/30/1/16

 

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin 

OD/30/1/16

 62-100 Wągrowiec, Jeziorna 16

 tel. 67 262 09 00, fax 67 262 57 88

e-mail: orw-wagrowiec@wielspin.pl