Wielspin spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.4 Wsparcie innowacji w Przedsiębiorstwach

 

Celem projektu jest Dotacja na kapitał obrotowy

Dofinansowanie projektu z UE: 226 914,12 PLN